niskogradnjavisokogradnjavodogradnja
Naslovna


Niskogradnja

Na području niskogradnje, u zadnjih deset godina izveli smo radove na stotinjak objekata. Sanirali smo 47 mosta, 22 nadvožnjaka, 6 vijadukta, te 5 tunela. Izgradili smo 4 mosta, 2 vijadukta i sudjelovali u gradnji dvaju tunela. Na ovim i sličnim radovima, najčešće su investitori HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. i HRVATSKE CESTE d.o.o.; obadvije tvrtke su u 100% vlasništvu Republike Hrvatske.
Za ove radove posjedujemo odgovarajuće licence i certifikate.

vijadukt Stara Sušica
nadvožnjak Buševec vijadukt Kotezi

O nama
Djelatnosti
Referentna lista
Tehnologije
Galerija
Kontakt
 
 
 
 
 
 
nalovnao namadjelatnostireferentna listatehnologijegalerijakontakt