O namaDjelatnostiReferentna listaTehnologijeGalerijaKontakt
CARIN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu.
Društvo u svom poslovanju koristi i skraćeni naziv: Carin d.o.o.
Matični broj: 3554392
OIB: 31515855722
NKD:45212 IZGRADNJA OBJEKATA, NISKOGRADNJA
Tvrtka je upisana u sudski registar
kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
pod brojem: 080234626
Podružnica - izdvojeni pogon:
Carin - Eko d.o.o.
NKD: 3700 UKLANJANJE OTPADNIH VODA

 

OBAVIJEST O ZAHTJEVU ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA